Výbor pobočky

Předseda

prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
jiri.bouchala@vsb.cz

Místopředseda

Mgr. Petr Otipka, Ph.D.

Gymnázium Hladnov
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava
petr.otipka@hladnov.info

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Fakulta strojní VŠB - TUO
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
petr.otipka@vsb.cz

Tajemník

RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.

Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
petra.vondrakova@vsb.cz

Hospodář

Petra Frélichová

Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
petra.frelichova@vsb.cz

Členové

  1. Rajko Ćosić
  2. Dagmar Dlouhá
  3. Radmila Horáková
  4. Radek Krpec
  5. Pavel Ludvík
  6. Iva Skybová
  7. Michal Vavroš
  8. Petr Vodstrčil
  9. Ondřej Životský
Math4U - Student

Math4U - Učitel

Math4U - Třída