Volby do Výboru JČMF, pobočného spolku Ostrava

Volby proběhnou 13. 4. 2022 na plenární (volební) schůzi, která se bude konat na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava v místnosti EC1.

Milí kolegové, Ti z vás, kteří se nemohou plenární schůze a voleb do našeho výboru osobně zúčastnit, mohou volit korespondenčně. Na této stránce (níže) si můžete prostudovat charakteristiky kandidátů a najdete zde i volební lístek. Pokud chcete volit korespondenčně, vytiskněte volební lístek a vyplněný ho pošlete nejpozději do 8. 4. 2022 na adresu:

Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava-Poruba

Důležité upozornění: na zadní stranu obálky uveďte, prosím, čitelně své jméno. Jinak nebudeme moci Vámi zaslaný lístek uznat za platný. Důvodem je, aby jeden člověk nemohl volit dvakrát (korespondenčně a prezenčně).

Vyplněný lístek bude platný, bude-li v něm zaškrtnuto nejvýše 13 členů do výboru a 2 revizoři. Za schválené budou prohlášení ti z kandidátů, kteří získají alespoň 50 procent platných hlasů. Členy výboru se stane prvních 13 z nich, ostatní budou náhradníky.

Charakteristika kandidátů.

Volební lístek.

Math4U - Student

Math4U - Učitel

Math4U - Třída