Akce v Ostravě


 • 3.2.2012 - 18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ

  Konference se uskuteční na PřF Ostravské univerzity dne 3.2.2012. Na konferenci vystoupí předseda JČMF RNDr. Josef Kubát k 150. výročí JČMF a předseda ostravské pobočky k činnosti a 55.výročí založení ostravské pobočky. Bližší informace.

 • 29.3.2012 - Matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ a happening na Masarykově náměstí
  Připravují ji pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov

  Happening na Masarykově náměstí, 10-16 hod.
  Matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, 8-13 hod


  29. března 2012 bude na Masarykově náměstí ostravská veřejnost seznamována s posláním, významem a akcemi Jednoty českých matematiků a fyziků. Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity spolu se studenty Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov budou rozdávat občanům letáčky s informacemi o JČMF, její historii i současnosti. Kolemjdoucí si také budou si moci vyzkoušet, kolik si toho zapamatovali ze školské matematiky.

  Akce proběhne pod záštitou Magistrátu města Ostravy a MS kraje. Mediálním partnerem akce bude Moravskoslezský Deník. Happening bude probíhat od 10 do 16 hodin. Na stejný den je připravena matematicko-fyzikální soutěž pro žáky základních škol. Připravují ji pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov. Součástí akce budou i další zajímavé aktivity populárně vědeckého charakteru. Dvoukolová soutěž prokládaná zmíněnými aktivitami bude probíhat v době od 8 do 13 hod. a vyvrcholí kláním deseti nejúspěšnějších týmů ve dvou kategoriích. Vítězné týmy budou odměněny hodnotnými cenami.

  Ještě před konáním výše zmíněných akcí budou žáci základních škol přihlášených do soutěže informováni o významu a poslání Jednoty českých matematiků a fyziků prostřednictvím dvojic studentů obou pořádajících gymnázií, kteří je navštíví přímo v hodinách matematiky a připraví si pro ně i malé překvapení.

  Článek Oslavili jsme 150. let JČMF

  Chcete znát výsledky příkladů, které jste mohli na Masarykově náměstí řešit nebo máte zájem dodatečně si to zkusit?

  .

  • 30.3.2012-2.4.2012 - soutěž Vojtěcha Jarníka (Vojtěch Jarník International Mathematical Competition)

   22nd Annual Competition (2012) The Vojtěch Jarník International Mathematical Competition is held at the University of Ostrava every year in March or April. The purpose of the Competition is to keep the Mathematics alive. The Competition also aims to increase the interest in Mathematics. The Competition is free of charge. It is sponsored by the University of Ostrava. The Competition is open to all university students. Bližší informace.

   .

  • 18.4.2012 - Vernisáž výstavy o historii ostravské pobočky a JČMF

   V prostoru Nové auly VŠB se v 15.00 uskuteční vernisáž výstavy o historii ostravské pobočky JČMF. Akce je přístupná pro širokou veřejnost.

  • 18.4. 2012 - Slavnostní shromáždění ke 150. výročí založeni JČMF

   Dne 18.4.2012 se v 15.30 uskuteční v posluchárně C3 v areálu VŠB – TUO v Ostravě – Porubě slavnostní shromáždění. Záštitu nad akcí převzali rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a rektor Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.


   Přednášku na téma 600 let pražského orloje přednese prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. z Matematického ústavu AV ČR. Akce je přístupná pro veřejnost.
   Plakát ke stažení (pdf)

  • 18.4. 2012 - Slavnostní schůze pobočky

   Po přednáškách se koná slavnostní schůze pobočky spojená s posezením pro členy JČMF (je potřeba se přihlásit) a pozvané hosty.

  • 2.-5.5.2012 Propagace matematiky a fyziky mezi studenty SŠ

   Populární přednášky a statistice a geometrii se budou konat v týdnu 2.-5.5.2012 v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. (Bližší infromace zde budou zvěřejněny do 15.4.)

  • 12.-13.5. 2012 Matematicko - fyzikální výlet do Dolní Lomné

   Výlet ve dnech 12.-13.5. 2012 do Dolní Lomné, pro členy JČMF a další zájemce.
Na oslavách se podíli:


Math4U - Student

Math4U - Učitel