Krajská komise Fyzikální olympiády

Předsedkyně:

RNDr. Radmila Horáková, Gymnázium Mikuláše Koperníka,
17. listopadu 526, 743 01 Bílovec,
rhorakova.gmk@gmail.com
Tajemnice:

Štěpánka Macháčková, Středisko volného času,
Ostrčilova 19, 702 00 0strava - Moravská Ostrava,
smachackova@svcoo.cz
Členové:

PaedDr. Antonín Balnar, PhD., Wichterlovo gymnázium,
Čs. Exilu 669/16, 708 00 Ostrava –Poruba,
balnar@wigym.cz
Mgr. Lenka Grycová,
ZŠ Frýdek - Místek, Komenského 402,
lenrom@seznam.cz
Doc. RNDr. Koníček, PhD.,
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky,
Bráfova 7, 701 03 Ostrava – Moravská Ostrava,
libor.konicek@osu.cz
Mgr. Ivana Machýčková, Základní škola a Mateřská škola,
Kunín 346, 742 53 Kunín,
i.machyckova@tiscali.cz
Bc. Jana Sosnová, referent soutěží vyhlašovaných MŠMT, Středisko volného času,
Ostrčilova 19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
souteze@svcoo.cz

Mgr. Libor Stáňa, Základní škola Borovského,
Ve Svahu 775, 734 01 Karviná - Ráj,
libor.stana@gmail.com
Mgr. Libuše Štýbnarová, Základní škola,
Cihelní 6, 792 01 Bruntál,
libusestybnarova@seznam.cz
Mgr. Tomáš Táborský, Základní škola,
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3,
taborskyt@skola-jirak.cz
Mgr. Dana Tikalová,
U Lesa 11, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
tikalova@apsobol.com