Odkazy na důležité stránky MO v České republice

Oficiální stránky matematické olympiády v ČR - http://mo.webcentrum.muni.cz/

Oficiální stránky matematické olympiády, kategorie P v ČR - http://mo.mff.cuni.cz/Stránky soustředění MOFO - http://jcmf.vsb.cz/mo/MOFOstranky/