71. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie P
Výsledková listina
Pořadí Účastník Škola P-II-1 P-II-2 P-II-3 P-II-4 S  
1. Lukáš Tomoszek G Třinec 10 6 9 10 35 ÚŘ
2. Martin Fof Mendelovo G Opava 8 9 8 25 ÚŘ
3. Adam Pavelka Mendelovo G Opava 7 7 5 6 25 ÚŘ
4. Michal Pavlíček Mendelovo G Opava 7 6 6 6 25 ÚŘ
5. Josef Skolka Mendelovo G Opava 0 6 6 3 15 Ř
6. Michal Bravanský G Mikuláše Koperníka, Bílovec 0 6 8 14 Ř
7. Patrik Štencel Mendelovo G Opava 5 6 3 14 Ř


Do ústředního kola postupují studenti, kteří v krajském kole získali 20 a více bodů.
ÚŘ ... úspěšný řešitel krajského kola
Ř ... řešitel krajského kola

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.