Krajská komise matematické olympiády - Moravskoslezský kraj

Předseda:
Mgr. Petr Otipka — petr.otipka@vsb.cz
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU
17.listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba


Pokladník:
Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. — jarmila.dolezalova@vsb.cz
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU
17.listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba


Tajemník:
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. — vavros@wigym.cz
Wichterlovo gymnázium
Čs. exilu 669
708 00 Ostrava-Poruba


Členové – adresy pro zasílání školních kol příslušných kategorií:

Kategorie A
Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. — petr.vodstrcil@vsb.cz
Katedra aplikované matematiky FEI VŠB-TU
17.listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba


Kategorie B
Mgr. Petr Otipka — petr.otipka@vsb.cz
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU
17.listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba


Kategorie C
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. — vavros@wigym.cz
Wichterlovo gymnázium
Čs. exilu 669
708 00 Ostrava-Poruba


Kategorie P
Mgr. Hashim Habiballa, Ph.D. — hashim.habiballa@osu.cz
Katedra informatiky a počítačů PřF OU
30.dubna 22
701 03 Ostrava 1


Kategorie Z9
RNDr. Radek Krpec, Ph.D. — radek.krpec@osu.cz
Katedra matematiky s didaktikou PedF OU
Mlýnská 5
702 00 Moravská Ostrava