Stránky soustředění MOFO Na posledním MOFO (MOFO 2005) proběhla literární soutěž se zadáním: napište báseň na téma MOFO v rozsahu alespoň 10-ti řádků.
Soutěžící byli rozděleni do 6-ti tvůrčích skupin po 5-ti lidech a na splnění úkolu měli pouhou půlhodinu. I přesto se sešlo několik velmi kvalitních prací.
Na této stránce najdete básně, které se umístily na 2-6 místě:

Básně poražených týmů na téma MOFO (přepsáno včetně gramatických i logických chyb)
v náhodném pořadí

MOFO (autorem je patrně Honza Koščák)

Ten kdo jezdí na Mofo,
tak ten dělá dobře,
zábavy je tu hafo,
všechno vidí modře.
Radim, Milan, Petr velí,
jeďte s námi, je to skvělý.
Je tu hodně zábavy,
každý se tu zabaví.
Je tu spousta super lidí,
kdo přijede, ten uvidí.
Určitě to stojí za to,
přijďte všichni! Máte na to!
Jídla je tu nad hlavu,
já být váma tak jedu.
Ve dne se jde na Tetřev,
ale v noci je tu řev.
Hrajeme tu spoustu her,
bez ohledu na průser,
který z toho vyplyne,
jestli se to přežene.
Večerky jsou trochu brzy,
ale to je vše soudruzi,
co mě tu tak trochu mrzí.
Sláva nazdar výletu,
sejdeme se za rok tu!


MOFO (autor nejasný)

Každý rok se pořádá,
vždy se nás tu nastřádá
plný ranec mofíků
a sportovních profíků.
Přes kanál tu chodíme,
počty při tom cvičíme.
Každodenní tůry,
to jsou naše noční můry.
Volání, hlas Tetřevu
slyšíme už dopředu.
Na sprchy se těšíme
a do ní se tlačíme.
Chatky jako lednička,
co na to řekne Studnička?
Petr s Radimem drží hlídku stále,
ještě je nikdo neporazil va volejbale.
Chatku s Mickey Mausem mají,
ponožky tam věčně zapáchají.


MOFO (autorem je možná Honza Studnička)

Na Mofu jsme hrozně rádi,
všichni jsme tu kamarádi.
Když sem příjdeš, zjistíš jak,
skvělý je tu každý mofák.
Protože je fyzika,
nemusím mít budíka
vstanu rychle jako srna
a pak sedím jako pěna.
Petr, velký matematik
v baseballu je skvělý taktik.
Radim skvělý fyzikář
kontroluje inventář
Deskriptiva Milana
zapřáhne nás od rána
Ještě je tu fyzika,
význam nám však uniká
Pak je výstup na Tetřeva,
a druhý den zase znova
Přednášky jsou úžasný,
sníme o nich celé dny.
Těší nás pak velice,
co ví naše palice
Jsme tu všichni spokojení,
baseball hrajem do skonání,
na Mofu je krásně,
všichni skládají básně.
Jídla je tu vždycky moc
a už radši dobrou noc
MOFO (autorem je možná Marcel)

1.
MOFO soustředění vážně zvláštních lidiček,
jsme až blázniví.
Vyžíváme se v používání horských kliček,
nejsme přece leniví
2.
Dopoledne počítáme,
odpoledne chodíme po horách.
Večery prokecáme,
než Radim s Petrem překročí náš práh.
3.
Pošlou nás spát, ale my začnem počítat.
Mocniny, čísla, násobení nejsme snad vykravení?
Ne, nejsme nás to baví a je to naše radost,
inteligence u nás hoví, je to náš stálý host.
4.
Petr, Milan, Radim a účastníci, naše velká rodina.
Doufám, že za rok se zase sejde naše skupina.
Příští rok zas na soustředění,
Naše brána do vědění.


Óda na MOFO (autor Zenon)

Za horami za lesy Beskyd
stojí Rohanka, kde rok od roku
koná se matfyzáků pobyt.
Blízko slavného veletoku
konají se hry a sporty.
Dobrovolně na přednášky chodí se,
pak užívá se dobrého jídla a moku.
Po nocích se chodí v lese,
tajně, samozřejmě. Vedoucí nemají
podezření, co se děje za jejich zády.


Děda versus predátor (skupina č. 2)

Když jsem šel na sedmičku pro síťku
potkal jsem Radima a Otipku.
Na poličce byla barevná sklenička
a v ní seděla Radimova rosnička.
Byla to jeho pomocnice
bez ní by o počasí nevěděl více.
Pak tam přišel Milan - děda
a říká, že jede na medvěda.
Vzal jsem síťku a pelášil pryč,
děda si vzal na medvěda rýč.
Odešel s ní do lesa
a potkal tam homelessa.
Říkal mu, že houby jsou skvělá věc,
vyzkoušel to a je to kec.
Děda se ještě nevrátil
a pozornost na sebe obrátil.
Proto jsme ho šli hledat
a medvědovi jej nedat.
Milan se však dříve vrátil,
ale uloveného medvěda cestou ztratil.
I když nad medvědem zvítězil
téměř nikdo mu to nevěřil.
Radim si ťukal ne čelo
a Petrovi to v hlavě hrčelo.

Poznámka: Dle názoru vedoucích je poslední báseň o všem možném, jen ne o MOFO