Konference českých matematiků

 4.-6. dubna 2022
    Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU OstravaNa konferenci vystoupí 7 zvaných řečníků a 4 laureáti Ceny ČMS pro mladé vědce do 35 let.

V rámci konference se též uskuteční jednání Valného shromáždění ČMS, na kterém budou uzavřeny volby výboru ČMS a revizní komise a budou projednány a schvalovány zprávy o činnosti a o hospodaření a program činnosti ČMS pro další období.

Program, seznam řečníků, praktické informace o ubytování se zde objeví během března 2022.

Registrace bude ukončena 27. 3. 2022.

Úhrady za stravování (obědy + raut) je nutno uhradit na účet Jednoty českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Ostrava - 2801157963/2010 (FIO bank) nejpozději 28. 3. 2022.© KAM FEI VŠB-TUO