• Předseda: Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
  • řízení činnosti pobočky
  • reprezentace pobočky
  • spolupráce s ÚV JČMF a ostatními pobočkami
 • Tajemník: Doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
  • organizace činnosti výboru pobočky
  • organizační a dokumentační práce
 • Místopředseda: Mgr. Zdeněk Holuša
  • zastupování předsedy
  • propagační činnost v rámci pobočky
  • spolupráce pobočky s vnějšími institucemi
 • Hospodář: Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.
  • hospodaření s finančními prostředky a vedení dokumentace
  • finanční spolupráce s jednotlivými úseky činnosti
 • Členové:
  • RNDr. Eva Davidová
  • Doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
  • RNDr. Radmila Horáková
  • RNDr. Milena Kušnerová,Ph.D.
  • Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
  • Mgr. Stanislav Tichý
  • RNDr. Jana Zehnalová, CSc.
 • Revizoři: RNDr. Jiří Váňa, RNDr. Břetislav Mičulka
  • kontrola hospodárnosti pobočky
  • kontrola práce hospodáře pobočky

Vedoucí skupin:

 • MVS: Doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
  • vedení skupiny a organizace činnosti Matematické vědecké sekce pobočky
 • MPS: RNDr. Jana Zehnalová, CSc.
  • vedení skupiny a organizace činnosti Matematické pedagogické sekce pobočky
 • FVS: Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
  • vedení skupiny a organizace činnosti Fyzikální vědecké sekce pobočky
 • FPS: RNDr. Radmila Horáková
  • vedení skupiny a organizace činnosti Fyzikální pedagogické sekce pobočky
 • FO:
  • Mgr. Zdeněk Holuša
   • řízení oblastního výboru Fyzikální olympiády
  • Mgr. Stanislav Tichý
   • organizování besed řešitelů Fyzikální olympiády
   • příprava a realizace oblastních soutěží
 • MO:
  • Doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
   • řízení oblastního výboru Matematické olympiády
   • organizování besed řešitelů Matematické olympiády
   • příprava a realizace oblastních soutěží
 • MOFO: RNDr. Milan Doležal, CSc.
  • organizační příprava a realizace letního soustředění řešitelů MO a FO
 • Propagace: Prof. RNDr. V. Mádr, CSc.
  • příprava "Informací"
  • propagace pobočky

Akce a soutěže pro žáky, studenty a pedagogy