Pobočka Ostrava

Ostravská pobočka JČMF oslavila v roce 1997 40 let svého trvání.

Výbor ostravské pobočky JČMF

Toto základní rozdělení kompetencí jednotlivých členů výboru ostravské pobočky JČMF bylo projednáno na výborové schůzi dne 22.05.1996. Všichni členové souhlasili s převzetím úkolů, které z toho pro následující tříleté funkční období vyplývají.

 • Předseda: Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
  • řízení činnosti pobočky
  • reprezentace pobočky
  • spolupráce s ÚV JČMF a ostatními pobočkami
 • Jednatel: RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
  • organizace činnosti výboru pobočky
  • organizační a dokumentační práce
 • Místopředseda: Mgr. Zdeněk Holuša
  • zastupování předsedy
  • propagační činnost v rámci pobočky
  • spolupráce pobočky s vnějšími institucemi
 • Hospodář: RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.
  • hospodaření s finančními prostředky a vedení dokumentace
  • finanční spolupráce s jednotlivými úseky činnosti
 • Revizoři: Dr. Jiří Váňa, RNDr. Břetislav Mičulka
  • kontrola hospodárnosti pobočky
  • kontrola práce hospodáře pobočky

Vedoucí skupin:

 • MVS: RNDr. Z. Boháč, CSc.
  • vedení skupiny a organizace činnosti Matematické vědecké sekce pobočky
 • MPS: Doc. RNDr. A. Varmužová, CSc.
  • vedení skupiny a organizace činnosti Matematické pedagogické sekce pobočky
 • FVS: RNDr. D. Dvořák, CSc.
  • vedení skupiny a organizace činnosti Fyzikální vědecké sekce pobočky
 • FPS: RNDr. R. Horáková
  • vedení skupiny a organizace činnosti Fyzikální pedagogické sekce pobočky
 • FO:
  • Mgr. Z. Holuša
   • řízení oblastního výboru Fyzikální olympiády
  • Mgr. S. Tichý
   • organizování besed řešitelů Fyzikální olympiády
   • příprava a realizace oblastních soutěží
 • MO:
  • Doc. RNDr. J. Hančl, CSc.
   • řízení oblastního výboru Matematické olympiády
  • Dr. J. Váňa
   • organizování besed řešitelů Matematické olympiády
   • příprava a realizace oblastních soutěží
 • MOFO: RNDr. J. Biolek
  • organizační příprava a realizace letního soustředění řešitelů MO a FO
 • Propagace: Prof. RNDr. V. Mádr, CSc.
  • odborná garance MO a FO
  • příprava "Informací"
  • propagace JČMF

Referenti:

 • SŠ:
  • Mgr. Jiří Manheim
   • spolupráce JČMF se středními školami
  • Mgr. Marie Konečná
   • semináře a besedy učitelů středních škol
   • matematické a fyzikální podvečery
 • ZŠ: RNDr. Milena Kušnerová
  • spolupráce se základními školami
  • semináře a besedy učitelů základních škol
  • matematické a fyzikální soutěže a podvečery

Akce a soutěže pro žáky, studenty a pedagogy